Tidskriften h:skrift

Vi på förlaget h:ström - Text & Kultur ser fram emot att med tidskriften h:skrift lyfta fram böcker, författarskap och litteratur - och fylla kontexten en smula. Tidskriften kommer att bestå av såväl välskrivna essäer om och kring numrens specifika perspektiv, som komplementerande utdrag ut källorna. På så sätt kan vi, i all smalhet, vidga perspektivet underifrån och inifrån. Och just det är h:skrifts hela syfte.

Mobirise

001 | VIRGINIA WOOLF

Detta är tidskriften h:skrifts allra första nummer och vi valde att fokusera på den litterära giganten Virginia Woolf med anledning av att vi på förlaget publicerade en efterlängtad nyöversättning av hennes Mot fyren nu i januari 2019.

Här får man sig till livs en författare med ett brokigt liv och en engagerad vilja till det litterära; född 1882 står Virginia Woolf och hennes generation inför stora förändringar och påfrestningar, både på det personliga och samhälleliga planet.

h:skrift sätter luppen på tre av hennes stora böcker, två romaner och en långessä: Mot fyren, Åren och Tre guineas, men texterna i numret utvidgar, som du ska märka, resonemangen vidare, mot hennes övriga litterära alster.

© Copyright 2019 h:ström - Text & Kultur AB